Friday, 22 June 2018

శ్రీ శిరిడీ సాయి దివ్య జ్ఞానామృతం - 59ుష్ట శిక్షణ, శిష్ట రక్షణ, భక్త జన సంరక్షణ కోసం భగవంతుడు అనేక కాలాలలో వివిధ రూపాలలో అవతరిస్తాడని ఇంతకు ముందు తెలుసుకున్నాం. కానీ దత్తాత్రేయ స్వరూపమైన సద్గురువుల కర్తవ్యం ఇందుకు భిన్నం గా వుంటుంది. దుర్మార్గులకు హృదయ పరివర్తన గావించి సన్మార్గం లో పయనింపజేస్తారు. హృదయం లో అజ్ఞానంధకారములను తరిమి కొట్టి జ్ఞానజ్యోతులను వెలిగింపజేస్తారు. శ్రీ సాయినాధులు సాక్షాత్తు పరిశుద్ధ, పరమేశ్వర, పరబ్రహ్మ అవతారం.పేదా,గొప్పా,కుల, మత,ప్రాంతీయ, వర్గ వైషమ్యాలు లేక అందరినీ సమానం గా ప్రేమించే వారు.తన అపారమైన అనుగ్రహాన్ని అర్హులందరిపైనా ప్రసరింపజెసి అందరికీ ఆనందమయమైన జీవితం ప్రసాదిస్తుండేవారు.బాబా వారి విశిష్టత ఏమిటంటే ఎవరైనా తామంతట తాముగా సంకల్పించి ప్రయత్నాలు చేసుకున్నా శిరిడీ రాగలిగేవారు కాదు. కేవలం బాబా గారి సంకల్పం ద్వారా మాత్రమే సిద్ధించేది. అట్లే శిరిడీని విడిచిపోవడం కూడా బాబా గారి అజ్ఞానుసారమే జరిగేది. సర్వం బాబా వారి ఇష్టం పైనే ఆధారపడి వుందేది. ఇందుకు సంభందించిన కొన్ని లీలలను క్రింద స్మరించుకుందాం.

కాకా మహాజని అను వాడు బొంబాయి నుండి శిరిడీ వెళ్ళాడు. అక్కడ ఒక వారం రోజులు వుండి గోకులాష్టమి ఉత్సవాన్ని తిలకించి తిరిగి బొంబాయి ప్లాను వేసుకున్నాడు.అయితే అతను ఒకటి సంకల్పిస్తే బాబా మరొకటి సంకల్పించారు.బాబాను దర్శించిన వెంటనే " ఎప్పుడు బొంబాయి తిరిగి వెళ్తున్నావు" అని అడిగారు. అందుకు మహాజని కించిత్ ఆశ్చర్యపోయి " మీరెప్పుడు సెలవిస్తే అప్పుడే బాబా" అని చెప్పాడు."అయితే రేపే తిరిగి బయలు దేరు" అని ఉదీ ప్రసాదాలనిచ్చి బాబా అతనిని ఆశీర్వదించారు. బాబా ఆజ్ఞ ను శిరసా వహించి కాకాని మహాజని మర్నాడే బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాడు.బొంబాయికి చేరి ఆఫీసుకు వెళ్ళగానే కంపెనీ మేనేజర్ వేయి కళ్ళతో అతని కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు.ఆఫీసు ఇన్ చార్జి హఠాత్తుగా జబ్బు పడడం తో కంపెనీ వ్యవహారాలు చూసేవారే లేకపోయారు.మహాజని రాక కోసం మేనేజరు భగవంతుడిని స్మరిస్తూ ఎదురు చూస్తున్నాడు. శ్రీ సాయి యొక్క సర్వజ్ఞతత్వానికి కాకా మహజని ముదమొందాడు.

మరొక సంధర్భం లో ధుమాల్ అనే ఒక లాయర్ కోర్టు పని మీద నిఫాడ్ వెళ్తూ మధ్య మార్గం లో శిరిడీ లో దిగి బాబా దర్శనం చేసుకున్నాడు. మర్నాడు నిఫాడ్ కోర్టులో వాదించవల్సిన ముఖ్యమైన కేసు వుండడం వలన తక్షణమే బయలు దేరడానికి శ్రీ సాయి అనుజ్ఞ వేడాడు.కాని సాయి మాత్రం " మాత్రం తొందర పడవద్దు,హాయిగా కొన్ని రోజులు విశ్రాంతి తీసుకొని వెళ్దువు గాని" అని అతనికి పర్మిషను ఇవ్వలేదు. బాబా ఆజ్ఞ శివాజ్ఞ తో సమానం. దానిని శిరసా వహించి ధుమాల్ కేసును వాదించుకోవదానికి ఇంకెవరినైనా చూసుకొమ్మని తన క్లయింటుకు తెలెగ్రాం పంపి తాను శిరిడీలో విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు. ప్రతీ రోజూ బాబా దర్శనం, సత్సంగం,పూజాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటూ అధ్యాత్మిక ఆనందం అనుభవించాడు. వారం రోజుల తర్వాత సాయి అతనికి శిరిడీ విడువడానికి అనుజ్ఞ ఇచ్చారు. బాబా ఆశీర్వాదములను పోంది నిఫాడుకు ధుమాల్ వెళ్ళగా అక్కడ మెజిస్ట్రేట్ కు అనారోగ్యం కారణం గా కేసు వాయిదా పడిందని తెల్సింది.ధుమాల్ నిఫాడ్ చేరిన మర్నాడే కేసు విచారణ కు వచ్చింది. కొన్ని నెలల పాటు జరిగిన విచారణ లో ధుమాల్ వీరోచితం గా పోరాడి చివరకు కేసును గెలిచాడు.

మనకు జీవితం లో ఏం కావాలో, ఎప్పుడు ఏది ఎలా జరిగితే మనకు మంచి చేస్తుందో, మనము జీవితం లో ఎటువంటి లక్ష్యాలను ఎంచుకోవాలో మన కంటే శ్రీ సాయికే ఎకువ తెలుసునని, ఆయన ఆజ్ఞ, సంకల్పమే మనకు శిరోధార్యమని లీలల ద్వారా మనకు అవగతమౌతుంది.

సర్వం శ్రీ సాయినాధ పాదారవిందార్పణ మస్తు
లోకాస్సమస్తా సుఖినోభవంతు

సర్వే జన: సుఖినోభవంతు

Wednesday, 20 June 2018

శ్రీ శిరిడీ సాయి దివ్య జ్ఞానామృతం - 58కలియుగ దైవం, భక్తుల పాలిటి కల్పవృక్షం అయిన శ్రీ శిరిడీ సాయినాధులది ఒక విశిష్టమైన, అద్భుతమైన, అపూర్వమైన అసామాన్యమైన అవతారం. దేవదేవుడు సర్వజ్ఞుడు, సర్వ శక్తిమంతుడు. దుర్గుణములను అలవర్చుకొని పెడత్రోవ పట్టే భక్త జనావళి హృదయాంతరాలాలలో పేరుకొని పోయి వున్న అజ్ఞానంధకారములను పారద్రోలి, జ్ఞాన జ్యోతులను వెలిగించి వారిని సన్మార్గులను చేసే అద్భుతమైన దైవం శ్రీ సాయి. అందుకే శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రలో దుష్ట శిక్షణ కంటే శిష్ట రక్షణ,భక్త జన సంరక్షణ, సంస్కరణలు గావించిన లీలలే ఎక్కువగా మనకు కనిపిస్తాయి. అటువంటి ఒక దివ్య లీలను క్రింద స్మరించుకుందాము.

పండరీపురం సబ్ జడ్జి కోర్టులో ప్లీడర్ గా పని చేసే ఒక వ్యక్తి ఒకసారి శిరిడీ వచ్చి మశీదులో దర్శనం చేసుకొని , శ్రీ సాయి పాదాలకు నమస్కరించాడు.కొంత పైకం దక్షిణ క్రింద సమర్పించుకొని మశీదులో జరిగే సంఘటనలను చూడడానికి ఒక ప్రక్కగా కూర్చున్నాడు.ఇంతలో శ్రీ సాయి లాయర్ వైపు చూసి " కలి ప్రభావం వలన ప్రజలెంత టక్కరులౌతున్నారు. ఒక వైపు దర్శనం చేసుకొని, పాదాలపై పడి నమస్కారాలు చేస్తారు, దక్షిణను ఇస్తారు, కాని చాటుగా నిందిస్తారు, అనవసరమైన వ్యాఖ్యలు చేస్తారు, ఇది ఎంతో చిత్రం కదా !" అని అన్నారు.అక్కడ వున్న ఎవ్వరికీ శ్రీ సాయి మాటలలోని అంతరార్ధం అవగతమవలేదు కాని లాయర్ మహాశయుడు మాత్రం తప్పు చేసిన వాడిలా తల దించుకున్నాడు. అతని నోటి వెంట ఒక్క మాటైనా రాలేదు. తర్వాత వాడాకు వెళ్ళి దీక్షిత్ చేతులు పట్టుకొని కన్నీళ్ళతో "బాబా చెప్పినవన్నీ అక్షర సత్యాలు. బాణాలను నాపై ప్రయోగించారు. ఇక జీవితం లో నేనెవరిపైనా అనవసరమైన వ్యాఖ్యానాలు, విమర్శలు చెయ్యను." అని అన్నాడు. తర్వాత అతను అసలు సంగతి దీక్షిత్ తో చెప్పాడు. పండరీపురం సబ్ జడ్జి నూల్కర్ ఎన్నో కష్ట నష్టాలకు లోనయ్యాడు.తీవ్రమైన అనారోగ్యం పాలయ్యాడు. ఎంత మంది డాక్టర్లను కలిసి ట్రీట్ మెంట్ తీసుకున్నా ప్రయోజనం లేకపోయింది. తన స్నేహితుని ద్వారా శ్రీ సాయి గురించి విని శిరిడీకి వచ్చి శ్రీ సాయిని శరణు వేడాడు. పండరీపురం కోర్టు ఆఫీసులో విషయం పై పెద్ద చర్చ జరిగింది.

 కొందరు నూల్కర్ యొక్క చర్యను గట్టిగా సమర్ధించగా ప్రస్తుత కధ లోని లాయర్ తన విజ్ఞానాన్ని,తెలివితేటలను ఉపయోగించి , తన వాగ్ధాటితో నూల్కర్ పై, శ్రీ సాయీపై తీవ్రమైన విమర్శలు చేసాడు.అనారోగ్యం తో బాధపడే వారు డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళి ట్రీట్ మెంట్ తీసుకోవాలి గాని ఇలా బాబా చుట్టూ, స్వాముల చుట్టూ తిరగడం ఏమిటని హేళన చేసాడు. శ్రీ సాయి వంటి వారు భక్తులను ఆకర్షించడానికి , వారి నుండి డబ్బు గుంజడానికి కనికట్టు విద్యలను ప్రదర్శించి, ప్రజలను మోసం చేస్తారని, ఇటువంటి వారిని నమ్మకూడదని తీవ్రమైన విమర్శలు చేసాడు. తర్వాత కొద్ది సంవత్సరాలకు పరిస్థితుల ప్రభావం వలన ఎన్నో కష్తాలకు లోనై, వాటిని తీర్చుకునేందుకు లాయర్ శిరిడీ వచ్చి బాబా దర్శనం చెసుకున్నాడు.శ్రీ సాయి సమయోచితం గా ప్లీడర్ కు ఉపదేశం చేసి అతని లోని విమర్శించే దుర్గు ణాన్ని రూపు మాపారు.

పై లీలను జాగ్రత్తగా అర్ధం చేసుకుంతే మనకు మూడు విషయాలు స్పష్టం గా అర్ధమౌతాయి.(1) ఒకరిపై అనవసరం గా విమర్శలు, వ్యాఖ్యానాలు చెయ్యకూడదు, ఇష్తం వుంటే మాట్లాడాలి, లేకుంటే మౌనం గా అవతలికి వెళ్ళిపోవాలి (2) అనవసరమైన చర్చలు, వాగ్యుద్ధాలలో మనం పాలు పంచుకోకూడదు, అవి మనలోని దుష్ట సంస్కారాలను పెంచి పోషిస్తాయి. (3) శ్రీ సాయి వంటి సద్గురువులు చేసే ఉపదేశాలను పెడచెవిన పెట్టక వాటిని జాగ్రత్తగా అర్ధం చేసుకొని ,పదే పదే మననం చేసుకుంటూ హృదయం లో పదిలపరచుకొని వాటిని నిజజీవితం లో ఆచరించాలి.ఆచరణ లో పెట్టని బోధలు ఎన్ని విన్నా అవి నిష్పలం, నిష్ప్రయోజనమౌతాయి. లీలలో శ్రీ సాయి చేసిన బోధలను మనం కూడా హృదయం లో పదిలపరచుకొని, దైనందిన జీవితం లో ఆచరించి శ్రీ సాయినాధుని కృపకు పాత్రులౌదాం.

సర్వం శ్రీ సాయినాధ పాదారవిందార్పణ మస్తు
లోకాస్సమస్తా సుఖినోభవంతు
సర్వే జన: సుఖినోభవంతు